Upcoming Brazilian Jiu-itsu Events

World Jiu-Jitsu Championship 2008
June 05th, 06th, 07th and 08th 2008, California State University Long Beach, Long Beach, California, EUA.

International Master & Senior Jiu-Jitsu Championship 2008
July 26th and 27th 2008, Rio de Janeiro, Brazil.

Rio International Open Jiu-Jitsu Championship 2008
July 24th, 25th, 26th and 27th 2008, in Rio de Janeiro, Brazil.